Eğitimde Lider

Eğitim

Eğitim Sistemi (ILKES)
Eğitim ve Öğrenme Yaklaşımımız

Uyguladığımız programlarla her öğrencinin başarılı olabileceği yönlerini keşfeder; yetkinliklerini, çok yönlü becerilerini geliştirir, ulusal düzeydeki sınavlara en iyi şekilde hazırlar, akademik kadromuzun öğrenme liderliğini, mesleki gelişim atölyeleriyle güncelleriz.

Bambaşka kişilikler ve eşsiz yeteneklerle aramıza katılan çocuklarımızın her biri diğerinden farklıdır ve farklı öğrenir. İstanbul Lider Eğitim Sistemi-İLKES bu çeşitliliği zenginlik olarak kabul eder ve bütün çalışmalarını her bir çocuğun tek ve biricik olduğu gerçeği ile planlar.

Lider Öğrenci Geliştirme Programı
Geleceğin liderleri...

İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsünde Lider Öğrenci Geliştirme programı uygulanır. Program anaokulundan başlayarak 12. Sınıfa kadar devam eder. Program eğitimde beceri odaklı yaklaşımın, hayata hazırlanan çocuğun eğitim yolculuğundaki önemini kavramış ve eğitim ve öğrenme programlarını buna paralel olarak dört ana başlık altında toplamıştır:

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

21. Yüzyılın Yeni Temaları

Bilişim ve Teknoloji Okuryazarlığı

İş ve Yaşam Becerileri Eğitimi

Öğrenmeyi Öğrenme Eğitimi

Anaokulunda itibaren başlayan bu eğitim süreci, öğrencinin yeni ve karmaşık bir sorunla karşılaştığında;

Yaratıcı Düşünmeyi

Eleştirel Düşünmeyi

Tasarım Odaklı Düşünmeyi

Çözüm Odaklı Düşünmeyi

Akıl Yürütmeyi

sağlayarak hem bu becerileri hem de problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefer. Bununla birlikte grup çalışmaları ile iletişim becerileri, takım içinde işbirliği yapma gibi 21. Yüzyılın temel becerilerini de geliştirmesi hedeflenir.

21. Yüzyılın Yeni Temaları:

Küresel Bilinç

Sağlık Okuryazarlığı

Çevre Okuryazarlığı

Dünya Vatandaşı olabilme

Finans, ekonomi, işletme, girişimcilik okuryazarlığı

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Bilişim ve Teknoloji Okuryazarlığı:

İlkokuldan itibaren başlayan bu eğitim süreci ile;

Bilgi Okuryazarlığı

Medya Okuryazarlığı

Bilişim ve Teknoloji Okuryazarlığı

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

İş ve Yaşam Becerileri Eğitimi:

İlkokuldan itibaren başlayan bu eğitim süreci ile;

İnsiyatif alabilme

Üretkenlik

Sorumluluk alabilme

Grubu doğru yönlendirebilme

becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

SONUÇ!.. Tüm bu planlı ve müfredatı oluşturulmuş programlar sonucunda LİDERLİK BECERİLERİ GELİŞMİŞ ve LİDERLİK YAPABİLEN bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Dil Eğitimi
KÜRESEL DİL EĞİTİMİ

Düşünen, araştıran, üreten dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde dört dil becerisinde belirlenen hedeflerde dile hakim olmaktır. ‘LEADING STUDENTS projesiyle 21. yüzyıl yaşam becerileri kapsamında eleştirel düşünce, iş birliği, yaratıcılık ve iletişim becerileri küresel dil eğitimi programlarına entegre edilmiştir.

Dünya ile konuşan,

Dünya ile çalışan,

Dünya ile yarışan

Lider öğrenciler...

İngilizce ediniminde mümkün olduğunca dile maruz kalmak en önemli etkenlerden biridir. Bundan yola çıkarak gerçek ortamlara yakın kurgusal ortamlar tasarlanarak çocukların en üst seviyede dile maruz kalmaları sağlanır.

İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsünde iletişimsel (communicative) metodlar kullanılarak öğrencilerin dili etkin olarak kullanmaları sağlanır.

Anaokul ve ilkokul süreçlerinde sağlam temelleri atılan İngilizce dil ediniminin ortaokul yıllarında ‘independent user’ dediğimiz seviyelere çıkması hedeflenir.

5. sınıf ‘Intensive Programme in English’ olarak adlandırılır ve yoğun İngilizce programının uygulandığı hazırlık yılı olarak konumlanır.

Dil ve içeriğin birleştirildiği CLIL (Content and Language Integrated Learning) metoduyla öğrencilerin hem farklı ilgi alanları devreye sokulur hem de dilin anlamlı içeriklerle edinilmesi sağlanır.

İngilizce konuşma becerisinin pekiştirilmesi için yapılan uygulamalardan örnekler:

Morning Session

Talk for a minute

Public Speaking

Destination Imagination

Junior Teachers

JMUN (Junior Model United Nations)

Uluslararası Platformlarda İngilizce

İngilizce seviyesi farklı sınıf seviyelerinde uluslararası akredite olmuş sınavlarla ölçülür.

Almanca / Fransızca / İspanyolca Eğitimi

İlkokul 2. Sınıfta başlayan Seçmeli II. Dil (Almanca, Fransızca, İspanyolca vb) Eğitim ve Öğrenme programında ortaokulun sonuna gelindiğinde öğrencinin A2.3 seviyesine gelmesi hedeflenir.

Ulusal Sınavlara Hazırlık
Ulusal Sınavlara Hazırlık Programı

Akademik programın 21. yüzyıl yaşam becerileri ile bütünlendiği ve bütün disiplinlerin yatay ve dikey olarak interaktif planlandığı programımız öğrencilerimizin çevresel ve toplumsal kimliğinin oluşumuna da belirgin şekilde etki eder. Temel hedeflerimizden biri öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlamaktır.

KESİNTİSİZ EĞİTİM : Yaz tatili boyunca öğrenilenlerin unutulmaması için akademik çalışmalar yapılır.

Eğitim ve Öğrenme yılı başlamadan üç hafta önce başlayan akademik hazırlık programı,

Hazır bulunuşluk sınavı,

Yoğun etüt programı,

Konu sonu tarama testleri,

Haftalık deneme sınavları,

Eksik tamamlama etütleri,

Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış zengin ders içerik ve programları,

MEB’e göre yüzde elli daha fazla ders saati ve etkinlik.

Bilişim ve Teknoloji Eğitimi
Bilişim ve Teknoloji Programı

Hedefmiz, hayatımızın içine giren teknolojiyi doğru ve etkin kullanmayı öğrenmesini hedefler. Öğrencilerimizden beklentimiz,

Her yıl en az bir kodlama dilini öğrenen,

Teknolojiyi etkin ve doğru kullanan,

İhtiyaçlara uygun tasarımlar planlayabilen ve yapabilen,

İnternet ortamında ulaştığı bilgilerin doğruluğunu test edebilen,

Online davranışlarının etik ve yasal sonuçlarını bilen ve ona göre davranış geliştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Kodlama

Cihazsız kodlama etkinlikleriyle öğrenciler basılı materyaller ve oyunlar yardımıyla oluşturulan algoritmayı uygular, algoritmik düşünme becerisi kazanır ve kendi oyununu yazar. (Scratch, KODU, PYTHON)

Maker

Yemek yapmaktan, model uçak yapmaya, elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan model uçak ve araçtan, 3 boyutlu yazıcılar ile basılan ve üretilen her türlü ürün, süs eşyası, takı, oyuncak maker programı kapsamındadır.

STEM (İstanbul Lider Design Science Technology Engineering Arts Math):

Uluslararası STEM eğitimi, sanat ve tasarım ile zenginleştirilerek İstanbul Lider Okullarına özgü olarak oluşturulmuştur. Tasarım ve çözüm odaklı düşünmek, 21. yüzyıl becerileri arasında yer alır.

Robotik

İstanbul Lider Gaziantep Kampüsü robotlar, yapay zeka, 21. yüzyılın teknoloji ve sosyal yaşamının merkezine yerleşmiştir. İnsanlığın geleceğini şekillendirecek teknolojidir. İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsü Öğrencileri;

İşlevsel ve ihtiyaçlara uygun robot tasarımı yaparlar.

Yaptıkları robotları kodlama yardımı ile hareket ettirirler.

Robotlara verilen görevleri, yazılım ve kodlama dillerini kullanarak yerine getirmelerini sağlarlar.

Teknoloji ve Değerler

Üretilen ve kullanılan teknolojinin, insanlığın yararına ve toplumsal değerlere uygun olması, 21. yüzyılın yaşamında son derece önemlidir.

Sanat ve Spor
Sanat ve Spor Programı

Eşsiz yeteneklerle doğduğuna inandığımız çocuklarımızın her birinin mutlaka sanatsal ve sportif olarak parlatılması ve yeteneklerinin beslenerek sanatı ve sporu yaşam tarzı haline getirmesi İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsü eğitim felsefesinin omurgasıdır.

Her öğrenci,

Bir enstrüman çalar,

En az bir spor dalında kendini geliştirir,

En az bir sanat alanıyla ilgilidir.

Bu programda hedef; sanatçı, sporcu olmak değil, yaşamının bir alanında bu becerilerin sürdürülebilir şekilde var olmasını sağlamaktır. İlgili alanlarda yeteneği keşfedilen öğrenciler, ders dışı ek programlara yönlendirilir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)

Ortaokul yılları öğrencilerimizin ilk ergenlik dönemine denk geldiği için ayrıca önemlidir. Bu noktada en geniş perspektifle dönemin kritik özelliklerine uygun bir psikolojik hazırlık ve Destek PDR servislerimiz tarafından önceden planlanmıştır ve her öğrencimizi maksimum Destekleyecek şekilde hayata geçirilir. İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsünde tüm öğrenciler yoğun bir biçimde rehberlik ve danışmanlık hizmeti alırlar.

Öğrencinin;

Kendini keşfetmesi ve güçlü yönlerine odaklanması,

Benlik algısının yerleşmesi,

Öz saygısı yüksek, çevresiyle anlamlı ilişkiler kurabilen bireyler olması için her öğrenciyle düzenli görüşmeler ve dar grup çalışmaları yapılır.

Öğrencinin ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili olarak İstanbul Lider Gaziantep Kampüsü ailelerine düzenli geri bildirimlerle beslenen sistem, her öğrencinin potansiyelinin en üst noktasına ulaşabilmesi için ihtiyaca göre düzenlenen programlarla devam eder.

Önleyici rehberlik (Proactive Counselling) çalışmaları, süreçlere daha erken müdahaleler için etkili kullanılan bir yaklaşımdır.

Çocuk gelişimi, iletişim vb. konularda düzenli olarak ‘Aile Farkındalık’ programları yapılır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsü öğrencileri, eğitim-öğrenme süreçlerini dünyaya ve topluma olan sorumluluklarını unutmadan yaşarlar. Anaokul döneminden itibaren her öğrenci, danışman öğretmeni rehberliğinde bir Sosyal Sorumluluk Projesinde yer alır, projesini ve deneyimini ailesi ve arkadaşları ile paylaşır. Öğrencilerimiz, bilinçli, duyarlı ve sorumlu birer birey olarak topluma katılırlar. Yaş gruplarına ve toplumsal ihtiyaçlara göre planlanan bu çalışmalar kolektif bir ürün olabileceği gibi bireysel olarak da yapılabilir.

İ.L.K PISA Sınavları
İ.L.K PISA Sınavları

Öğrencilerimizin akademik olarak uluslararası arenadaki yerini anlamamıza yardımcı olabilecek İ.L.K PISA, OECD ülkeleri öğrencilerinin katıldığı ve 2 senede bir yapılan PISA sınavı benzeri bir sınavdır. İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsü öğrencileri; her yıl, “Matematik okur yazarlığı”, “Fen Bilimleri okur yazarlığı” ve “Ana dilde okuduğunu anlama” alanlarından oluşan bir sınava girerler.

Bütüncül Yaklaşım
Bütüncül Yaklaşım

Çağın gerektirdiği bilgi donanımı ve beceriler 21. Yüzyıl becerileri adı altında bir araya getirilmiştir. Assessment and Teaching of 21st Century Skills Framework [ATSC21] (21. Yüzyıl Becerilerini Kazandırma ve Değerlendirme ) isimli uluslar arası bir proje çalışması da bu becerileri nasıl kazandırılıp nasıl geliştirileceğini ortaya koymuş ve tüm ülkeler tarafından kabul görmüştür. Bu becerilerin en sonuncusu Liderlik becerisidir. Tüm bu 21. yüzyıl becerilerini kazanan bireyin hangi iş alanında hangi görevde olursa olsun alanının lideri olması ve sektörüne yön vermesi hedeflenir.

İstanbul Lider Koleji Gaziantep Kampüsünde anaokulundan itibaren uyguladığı ve her okul kademesinde farklı olarak geliştirdiği özel içeriklerle öğrencilerine 21. yüzyıl iş ve yaşam becerilerini kazandırarak kendi alanlarında sektörünün en iyisi olan ve sektörünü yöneten lider öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Telefon(2): +90 538 058 8895
Telefon(3): +90 538 058 8896
15 Temmuz Mh. 148171 Sok. No:2/1
Şehitkamil / Gaziantep